Placement Test / Diagnostický test

Na vyplnenie testu je stanovený limit 90 minút.
Otázky v teste sú organizované spôsobom „od najľahšie po najťažšie“. Ak budete mať pocit, že neviete zodpovedať niekoľko otázok za sebou, prestaňte písať. Na konci testu sú tri témy, v každom prípade prosíme napísať 4-5 viet.
Meno:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Škola/Práca:
Telefón:
E-mail: