Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

PRIMA KIDS

Detský program v Prime je starostlivo prepracovaný a perfektne osvedčený a máme s ním dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na systematické osvojovanie jazyka, dôraz kladieme na neustále opakovanie a ústnu komunikáciu, nie memorovanie slovíčok a izolovanú výučbu gramatiky. Na hodinách nepracujeme len s učebnicou; často využívame extra kopírovateľné materiály ako podklad pre komunikáciu, projekty, metodické hry, videá a iné doplnkové materiály.

Vo vybraných ročníkoch majú deti bezkonkurenčnú možnosť ukončiť ročník dobrovoľnou medzinárodnou skúškou a dokázať tak sebe i okoliu, že úspešne zvládajú medzinárodné štandardy v príslušnom veku: Cambridge YLE Starters po učebnici Kid's Box 2, Cambridge YLE Movers po učebnici Kid's Box 4, Cambridge YLE Flyers alebo Cambridge KEY po učebnici More! 3 (podľa veku). Cambridgeské skúšky sa konajú v E - KU v Nitre (v prípade dostatočného počtu záujemcov priamo v Prime).

Variant 1

Forma štúdia: 2 x 45 min. / Týž.
Vek študentov: prváci až tretiaci (resp. štvrtáci) ZŠ
Počet študentov v skupine: 8 až 10
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
Počet hodín za školský rok: 68 x 45 minút
Učebnice: Kid's Box Starter, 1 a 2

Variant 2

Forma štúdia: 2 x 60 min. / týž.
Vek študentov: štvrtáci až siedmaci (resp. ôsmaci) ZŠ
Počet študentov v skupine: 10 až 12
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
Počet hodín za školský rok: 68 x 60 minút
Učebnice: Kid's Box 3 a 4, More! 2 a 3


PRIMA TEENS

Veľmi dobre vieme, že hlavnou motiváciou tínedžerov je bez problémov zvládnuť učivo preberané na ZŠ alebo SŠ a okrem toho úspešne absolvovať maturitnú skúšku z angličtiny. Z toho dôvodu aj výber učebníc je nastavený tak, aby študenti v tomto veku prišli do kontaktu s gramatikou preberanou na školách v ich veku a hlavne typmi cvičení, ktoré sa objavujú na skúškach (medzinárodných, maturitnej). Aj v tomto veku samozrejme kladieme prirodzený dôraz na komunikáciu, ale študentov zároveň nenásilne pripravujeme na úspešné zvládnutie testov a skúšok v škole. Učebnice sú na každej hodine dopĺňané komunikatívnymi aktivitami z okruhu tém, ktoré sú tínedžerom blízke, ale aj tých, s ktorými na skúškach môžu prísť do kontaktu. Hodiny okoreňujeme aj DVD nahrávkami a reáliami zo života anglicky hovoriacich krajín a iným doplnkovým materiálom.

V každom ročníku majú študenti bezkonkurenčnú možnosť ukončiť ročník dobrovoľnou medzinárodnou skúškou Cambridge v E-KU v Nitre

Variant 3

Forma štúdia: 2 x 90 min. / týž.
Vek študentov: ôsmaci ZŠ až stredoškoláci
Počet študentov v skupine: 10 až 12
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
Počet hodín za školský rok: 68 x 90 minút
Učebnice: Gateway! A2, B1, B1+ a B2

Deti aj tínedžeri sú hodnotené pozitívnym bodovým systémom (presný variant záleží na lektorovi) a známkami A, B, C a F, ktoré sa im zapisujú aj do Prima žiackej knižky, ktorá slúži na komunikáciu medzi školou a rodičmi (súčasťou je aj štvrťročné hodnotenie dosahovaných výsledkov študenta). Hodnotiaca stupnica: A = 100-88%, B = 87-75%, C = 74-60%, F = 59-0%.

Deti aj tínedžeri majú možnosť zdarma využívať školskú knižnicu, zapájať sa do množstva súťaží a získať tak hodnotné ceny - hlavne do celoročnej súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ, kde top odmenou je školné zdarma na nasledujúci školský rok!

Pre najmenšie deti (skupiny Kid's Box) každoročne organizujeme veľkonočný večierok a pre staršie deti a tínedžerov (skupiny More! a Gateway) Halloweensky večierok s rôznymi súťažami a príjemným občerstvením.


NEMČINA PRE DETI

Forma štúdia: 2 x 60 min. / týž.
Vek študentov: štvrtáci až siedmaci (resp. ôsmaci) ZŠ
Počet študentov v skupine: 10 až 12
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
Počet hodín za školský rok: 68 x 60 minút
Učebnice: Beste Freunde

 Deti ZŠ a SŠ

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA
Mládežnícka 7
93405 Levice

info@prima-skola.com

+421 905 971 432

Našim cieľom je:

- cenová dostupnosť kurzov
- kvalita výučby
- pozitívna motivácia
- neustály progres
- individuálny prístup
- profesionalita
- vaša spokojnosť