Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

DIRECT METHOD FOR ENGLISH

Jazyková škola Prima sa od školského roka 2013/2014 stala jedinou licencovanou partnerskou školou Direct Method for English® v Leviciach. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď  metódou „push and pull“. Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie. Je bežné, že lektori sa na hodinách striedajú – tým sa simuluje prirodzené anglicky hovoriace prostredie.

Direct Method for English® je prirodzeným a najmodernejším nástupcom rôznych priamych metód, ktorých dobre fungujúce princípy zachovala a nedostatky vylepšila. Na rozdiel od starších priamych metód, riadená konverzácia v DME® je:

doplnená o konverzačné aktivity medzi študentmi,
presné a riadené odpovede sa vyžadujú len na nižších úrovniach (na vyšších sú odpovede voľnejšie),
slovná zásoba je rozšírená a aktualizovaná (vrátane slangu),
témy sú aktuálne a z praktického života,
gramatika je vysvetľovaná kratšie a jednoduchšie,
slovíčka obsahujú preklad a výslovnosť
učebnica obsahuje zdarma CD s nahrávkami celého priebehu hodiny aj s cvičeniami a diktátmi nahovorené    anglickým lektorom, doplnené o slovenský preklad
každý študent má prístup do „online výučby“, kde si môže robiť cvičenia, písať diktáty, testovať si slovnú    zásobu a precvičovať gramatiku

Ponúkame kurzy od úrovne A1 až C1. Ku každej učebnici študent získa zdarma CD a okrem toho aj prístup do študentskej online zóny s cca 100 hodinami angličtiny navyše (diktáty, cvičenia).

Okrem toho študenti majú zdarma prístup do školskej knižnice a ako bonus pre nich každoročne organizujeme vianočný večierok s rôznymi súťažami a príjemným občerstvením.

Každú úroveň je možné dobrovoľne ukončiť medzinárodnou skúškou City & Guilds zodpovedajúcej úrovne priamo v Jazykovej škole Prima za zvýhodnený poplatok pre interných študentov.

Kurzy DME® v Jazykovej škole Prima prebiehajú nie ako celoročné kurzy, ale trimestrálne (3-mesačné). Je však samozrejme možné v štúdiu pokračovať celý rok. Spravidla platí – 1 učebnica = 2 trimestre. Presný rozpis trimestrov nájdete v sekcii VERNÍ ŠTUDENTI, Organizácia školského roka.

Forma štúdia: 2 x 100 min. / týž. za trimester
Počet študentov v skupine: 6 až 9
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách
Počet hodín za trimester: 44 x 50 minút
Počet úrovní: 5 (začiatočník A1, mierne pokročilý A2, stredne pokročilý B1, pokročilý B2, vyššie pokročilý C1)
Učebnice: Direct Method for English®

Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.

Viac informácií nájdete na www.sk.directmethod.eu.

Vstup do online e-learning platformy pre verných študentov nájdete na www.dllab.eu.  

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Direct Method for English
Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA
Mládežnícka 7
93405 Levice

info@prima-skola.com

+421 905 971 432

Našim cieľom je:

- cenová dostupnosť kurzov
- kvalita výučby
- pozitívna motivácia
- neustály progres
- individuálny prístup
- profesionalita
- vaša spokojnosť