Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Od školského roka 2014/2015 Jazyková škola Prima ponúka verejnosti aj kurzy nemčiny licencovanou priamou metódou Direktes Deutsch® ako jediná škola v Leviciach. Ide o najnovšiu a najprogresívnejšiu celosvetovo používanú priamu metódu zohľadňujúcu aktuálne trendy. Je to dynamická metóda priamej riadenej konverzácie uplatňujúca princíp otázka – odpoveď  metódou „push and pull“, čo v praxi znamená to, že lektor sa spýta otázku, čím na študenta zatlačí (PUSH), a ihneď mu pomáha vytvoriť správnu odpoveď, čo znamená, že ju z neho ťahá (PULL). Je to systém otázok a riadených odpovedí, pomocou ktorých si študent precvičuje presné vetné konštrukcie, ktoré si následne zapamätá a dokáže použiť v praxi. Jej hlavnými zásadami sú: rýchlosť a dynamika, opakovanie, praktickosť a efektívnosť, aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby, opravovanie chýb a výslovnosti a minimum slovenčiny. Cieľom je postupne odbúrať strach z rozprávania, pričom študent sa učí najprv počúvať, potom rozumieť, hovoriť a následne čítať a písať. Študent na hodinách hovorí až 5x častejšie. Je bežné, že lektori sa na hodinách striedajú – tým sa simuluje prirodzené nemecky hovoriace prostredie.

Ponúkame kurzy od úrovne A1 až B2. Ku každej učebnici študent získa zdarma CD.

Okrem toho študenti majú zdarma prístup do školskej knižnice a ako bonus pre nich každoročne organizujeme vianočný večierok s rôznymi súťažami a príjemným občerstvením.

Každú úroveň je možné dobrovoľne ukončiť medzinárodnou skúškou Goetheho inštitútu zodpovedajúcej úrovne v našej partnerskej škole E-KU inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre.

Kurzy Direktes Deutsch® v Jazykovej škole Prima prebiehajú nie ako celoročné kurzy, ale trimestrálne (3-mesačné). Je však samozrejme možné v štúdiu pokračovať celý rok. Spravidla platí – 1 učebnica = 2 trimestre. Presný rozpis trimestrov nájdete v sekcii VERNÍ ŠTUDENTI, Organizácia školského roka.

Forma štúdia: 2 x 100 min. / týž. za trimester

Počet študentov v skupine: 6 až 9

Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok vo večerných hodinách

Počet hodín za trimester: 44 x 50 minút

Počet úrovní: 4 (začiatočník A1, mierne pokročilý A2, stredne pokročilý B1, pokročilý B2)

Učebnice: Direktes Deutsch®


Ak máte záujem o ukážkové hodiny zdarma, kontaktujte nás na info@prima-skola.com.

Viac informácií nájdete na www.sk.directmethod.eu.

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Direktes Deutsch
Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA
Mládežnícka 7
93405 Levice

info@prima-skola.com

+421 905 971 432

Našim cieľom je:

- cenová dostupnosť kurzov
- kvalita výučby
- pozitívna motivácia
- neustály progres
- individuálny prístup
- profesionalita
- vaša spokojnosť