Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Individuálna výučba – PRIMA ONE-TO-ONE

Kurzy sú určené pre klientov, ktorí potrebujú program ušitý na mieru a nie sú natoľko flexibilní, aby navštevovali skupinovú výučbu. Po tom, čo klient predloží svoje požiadavky, Prima navrhne formu a postup výučby a študijnú literatúru. Možnosť zamerania výučby na všeobecnú angličtinu alebo obchodnú angličtinu.

Naše odporúčanie: 2 x 60 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Firemná výučba – PRIMA COMPANY

Potrebujete sa vy, vaši zamestnanci alebo kolegovia zdokonaliť v anglickom jazyku? Firemné kurzy klientom „šijeme na mieru“ – podľa ich požiadaviek a časových možností. Ak hľadáte niečo zvláštne, podľa Vášho želania sme pre vás schopní vytvoriť rôzne špeciálne výučbové programy, semináre, prípravu na cestu do zahraničia, prípravu na prezentáciu alebo interview v anglickom jazyku atď.

Tieto kurzy sú určené predovšetkým pre potreby firemnej praxe a zamestnancov štátnej správy. Výučba sa môže zamerať na všeobecnú angličtinu alebo na špecializovanú angličtinu s odborným zameraním (napr. Business English).

Naše odporúčanie: 2 x 90 minút / týždeň alebo 2 x 60 minút / týždeň. Výučbu klientovi fakturujeme 1 x mesačne, podľa skutočne odučených hodín (vždy na konci mesiaca), resp. podľa podpísanej dohody. Výučba zvyčajne prebieha v dopoludňajších hodinách.

Klientom ponúkame:

 zahájenie štúdia kedykoľvek počas školského roka
 prispôsobenie času výučby, intenzity, náročnosti a odbornosti potrebám klienta
 možnosť štúdia v našich priestoroch alebo v priestoroch klienta
 spracovanie študijných plánov na základe potrieb a cieľov firmy
 monitoring progresu v jazykovom vzdelávaní a monitoring dochádzky
 časovú flexibilitu a cenovú prístupnosť
 vstupný diagnostický jazykový test zdarma pri objednanom kurze

Postup pri firemnej výučbe:

1. Prvý kontakt (telefonicky: 0905 971 432, e-mail: info@prima-skola.com), 2. Identifikácia jazykových cieľov a interných potrieb, 3. Bezplatný diagnostický test, 4. Vytvorenie skupín s rovnakou jazykovou úrovňou, 5. Vypracovanie učebných plánov a podpis zmluvy, 6. Samotná jazyková výučba, 7. Vedenie pedagogickej dokumentácie (po dohode s vedením možnosť presného monitoringu progresu), 8. Osvedčenie po skončení jazykovej úrovne v súlade so stanoveným cieľom.

REFERENCIE:

Drobčekovo Detské centrum
ANDRITZ Kufferath Levice
SES Energy Tlmače
ADM Slovakia
Regina Import s.r.o. Podlužany
LEAF Slovakia
Slovenský vodohospodársky podnik Levice
Scandolara Tub-Est Géňa
Castrol Slovensko
Obvodný úrad Levice (Inštitút pre verejnú správu Bratislava)
IEForum Levice – účtovná kancelária
VÚEZ a.s. Levice
zamestnanci Atómovej elektrárne Mochovce
Ľudová banka a.s. Levice
Slovenský červený kríž Levice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Jednota SD Levice
SES Tlmače
a i.

Individuálna a firemná výucba
ˇ

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA
Mládežnícka 7
93405 Levice

info@prima-skola.com

+421 905 971 432

Našim cieľom je:

- cenová dostupnosť kurzov
- kvalita výučby
- pozitívna motivácia
- neustály progres
- individuálny prístup
- profesionalita
- vaša spokojnosť