Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Cenník štandardných (neúradných) prekladov
A - z anglického jazyka do slovenského jazyka
B - zo slovenského jazyka do anglického jazyka

Preklad textu všeobecného charakteru:
A = 12,50 EUR, B = 13,50 EUR

Preklad textu odborného charakteru:
A = 15,00 EUR, B = 16,00 EUR

Korektúra preloženého textu:
A = 7,50 EUR, B = 8,50 EUR

Preklad všeobecného a odborného textu do 24 hodín a cez víkend a sviatky:
+ 50% k uvedenej cene za normostranu

Poznámky:
Ceny sú uvádzané za normostranu.
Štandardná rýchlosť prekladu je 4 normostrany / deň.
Výpočet ceny na normostranu:
Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu.
1 normostrana = 60 úderov, 30 riadkov vrátane medzier, t.j. 1.800 znakov.
Rozsah prekladu sa pri neúradných prekladoch zaokrúhľuje na pol normostrany smerom nahor.
Text v anglickom jazyku býva spravidla dlhší ako text v slovenskom jazyku (o cca 10%).
Pri preklade väčšieho množstva normostrán poskytujeme množstevnú zľavu po vzájomnej dohode.
Ceny sú uvedené bez DPH, ak je odberateľ platca DPH. Cenník je platný od 1.10.2016.

Neúradné preklady

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri