Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Vážení rodičia!

Sme radi, že ste si pre zdokonalenie angličtiny vašej ratolesti vybrali práve Primu a my spravíme všetko pre to, aby sa vašim deťom u nás páčilo a aby ste vy boli spokojní. Keďže si za služby u nás platíte a tým pádom je len samozrejmé, že máte vy aj my nárok na spätnú väzbu, radi by sme sa s vami podelili o dôležité informácie týkajúce sa komunikácie medzi vami a našou školou.

PRIMA ŽIACKA KNIŽKA

Na začiatku školského roka vaše dieťa v detských skupinách (označenie: JOIN, KIDS, MORE, GATE) od nás dostane žiacku knižku, kde si bude značiť domáce úlohy z každej hodiny a lektor mu bude zapisovať známky A, B, C alebo F. Vzadu je miesto na odkazy školy pre vás alebo vaše odkazy pre školu. Prosíme vás o pravidelné kontrolovanie a podpisovanie žiackej knižky. Okrem iného žiacka knižka slúži aj na to, aby si do nej deti zbierali nálepky v celoročnej súťaži ZBIERAJ A VYHRAJ (celoročné školné zdarma, medzinárodnú skúšku, učebnice atď.).

ŠTVRŤROČNÉ HODNOTENIE VÝSLEDKOV

Lektor/ka vášho dieťaťa vám každý štvrťrok na zadnej strane žiackej knižky vyplní tzv. hodnotenie (oznámenie o výsledkoch testov a absenciách za dané obdobie + zlepšenie/zhoršenie výkonu, stabilný výkon). Svojim podpisom potvrdíte, že ste si ho prečítali a vzali na vedomie.

ABSENCIE DIEŤAŤA

Škola vás zakaždým upovedomí o absencii vášho dieťaťa po 3-4 za sebou vymeškaných hodinách, resp. ak vaše dieťa príliš často chýba. Preto vás prosíme, aby ste v prípade choroby vášho dieťaťa alebo napr. lyžiarskeho zájazdu tiež upovedomili školu sms-kou (0905 971 432) alebo emailom (info@prima-skola.com), aby sme sa vyhli nepríjemnostiam.

CHOROBA LEKTORA

V prípade náhlej choroby lektora/ky sa hodiny zrušia (včas vás o tom upovedomíme SMS-kou) a riadne sa nahradia v inom termíne po dohode s lektorom/kou. Prosím sledujte tieto skutočnosti (náhradné hodiny) v žiackej knižke vášho dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov sa obracajte na vedenie školy počas úradných hodín alebo na emailovú adresu info@prima-skola.com. Radi vám pomôžeme.

Veríme, že vaše deti budú od nás domov chodiť spokojné (C:

Pre rodicov
ˇ

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Partneri
Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.