Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

PRIMA EXAMS

Po prebratí série učebníc Gateway! stredoškoláci postupujú do certifikátneho programu, kde sú učebnice priamo zvolené na systematickú prípravu na medzinárodné skúšky a/alebo maturitnú skúšku. Certifikátny program odborne vedie náš skúsený zahraničný lektor z Kanady, Daniel Goodall, ktorý je oficiálne vyškoleným skúšajúcim medzinárodných skúšok. Pod jeho vedením študenti napredujú nielen v oblasti písomnej, ale aj ústnej, keďže obe tvoria súčasť všetkých typov skúšok (medzinárodných, maturitnej). Nevyhnutnou súčasťou vyučovacích hodín v tomto programe okrem doplnkových komunikatívnych aktivít, DVD zdrojov a reálií sú aj simulácie všetkých častí medzinárodných skúšok.

Tínedžeri v certifikátnom programe sú hodnotení pozitívnym bodovým systémom a známkami A, B, C a F. Hodnotiaca stupnica: A = 100-88%, B = 87-75%, C = 74-60%, F = 59-0%. Okrem toho, že študenti majú možnosť zapísať sa do školskej knižnice zdarma, ako bonus pre nich navyše každoročne organizujeme Halloweensky večierok s rôznymi súťažami a príjemným občerstvením.

Po skončení certifikátneho programu majú stredoškoláci možnosť absolvovať cambridgeské skúšky FCE a CAE v našom partnerskom skúšobnom centre E - KU v Nitre.

Forma štúdia: 2 x 90 min. / týž.
Vek študentov: stredoškoláci (2.-4. ročník)
Počet študentov v skupine: 10 až 12
Rozvrh: pondelok a streda ALEBO utorok a štvrtok
Počet hodín za školský rok: 68 x 90 minút
Učebnice: Complete FCE a CAE


PRIMA MATURITA

Prima ponúka stredoškolákom špeciálny kurz určený na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a prijímacích pohovorov na vysoké školy pod vedením kvalifikovaných lektorov, ktorí učia na stredných školách. Náplň kurzu: gramatika a slovná zásoba (opakovanie aj preberanie novej), testy ako simulácia externej časti maturity (obe úrovne: čítanie, počúvanie, gramatika, písanie), príprava na všetky časti ústnej skúšky (diskusia na základe vizuálnych vnemov aj maturitné konverzačné témy).

Forma kurzu: 1 školský rok (4. ročník SŠ); 2 x 90 min. / týždeň alebo 1 x 180 min. / týždeň (piatok). Počet vyučovacích hodín za školský rok: 56* x 90 minút (*presný počet hodín závisí od množstva voľných dní v aktuálnom školskom roku - kurzy končia v polovici mája pred maturitou). Počet študentov v skupine: 10 až 12.

Príprava na jazykové skúšky a maturitu

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri

JAZYKOVÁ ŠKOLA PRIMA
Mládežnícka 7
93405 Levice

info@prima-skola.com

+421 905 971 432

Našim cieľom je:

- cenová dostupnosť kurzov
- kvalita výučby
- pozitívna motivácia
- neustály progres
- individuálny prístup
- profesionalita
- vaša spokojnosť