Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Jazyková škola Prima v Leviciach je prípravným centrom autorizovaného skúškového centra pre najznámejšie medzinárodné skúšky Cambridge ESOL: E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre.

Medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge ESOL majú vedúce postavenie na celom svete. Každý rok ich absolvuje 1,5 milióna ľudí zo 135 krajín a sú uznávané na celom svete na študijné a pracovné účely. Priamo kopírujú Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a určujúci úroveň jazyka, ktorý vydala Rada Európy. Skúšky sa konajú trikrát ročne (marec, jún a december).

Naša jazyková škola vám ponúka prípravu na a sprostredkovanie týchto skúšok:

detské skúšky YLE Starters, Movers a Flyers (pdf)

skúšky pre tínedžerov a dospelých FCE (First certificate in English, úroveň B2) a CAE (Certificate in Advanced English, úroveň C1)


Záujemcovia majú prostredníctvom našej školy možnosť robiť cambridgeské skúšky buď priamo v našej škole pod dohľadom autorizovaného skúškového centra pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL (za splnenia určitých podmienok) alebo v uvedenom autorizovanom centre v Nitre na nasledujúcej adrese:

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
tel: +421 37 6542 456
www.eku.sk


Aktuálne termíny skúšok, uzávierky a ceny nájdete tu: (pdf) Na skúšky sa v Prime prihlasujte najneskôr 2 dni pred termínom registrácie v E-KU
a poplatok uhrádzajte na uvedený účet Jazykovej školy Prima.
(pdf)

Kandidáti sa na skúšky prihlasujú v našej škole prostredníctvom tejto online prihlášky a Jazyková škola Prima ich na skúšky v E – KU prihlasuje hromadne.

Prípravné centrum Cambridgeských skúšok

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

ONLINE PRIHLÁŠKA NA MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY CAMBRIDGE

Je potrebné vyplniť všetky údaje, v opačnom prípade škola prihlášku nebude akceptovať!

Poplatok za skúšku uhrádzajte na účet vo VÚB banke: IBAN: SK56 0200 0000 0017 0834 3054, SWIFT: SUBA SK BX.
Do poznámky napíšte meno kandidáta, ako variabilný symbol (VS) uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri