Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

TERMÍNY:

V júni do celoročných kurzov už v našom 15. školskom roku 2017/2018 zapisujeme počas Prima dňa 23.6.2017 od 15:00 do 18:00, kde máte možnosť pozrieť si ukážkové hodiny a ako nový študent tiež získať first moment zľavy a zapísať sa do letných kurzov a táborov 2017.

Septembrové zápisy do kurzov už v našom 15. školskom roku 2017/2018 sa konajú: 4.-8. septembra 2017 od 15:30 do 17:30 hod. v Jazykovej škole Prima. Zápisu sa môžete zúčastniť aj na Movement festivale 2. Septembra 2017 na Námestí hrdinov.

Záväzné informácie o rozvrhu, predaj študijnej literatúry a platba prvej splátky v hotovosti a DODATOČNÉ ZÁPISY budú prebiehať v týždni od 11. do 14. septembra 2017 od 16:00 do 18:00 hod. v Jazykovej škole Prima.

Výučba v školskom roku 2017/2018 začína 18. a 19.9.2017 (pondelok a utorok, podľa rozvrhu)

POSTUP:

Pre nových študentov robí Jazyková škola Prima zápisy do celoročných kurzov vždy prvý, resp. druhý septembrový týždeň a výučba zvyčajne
začína od polovice septembra. Svoje miesto v kurze si však môžete zabezpečiť už počas mája a júna, kedy škola robieva zápisy do letných kurzov. Do kurzov sa môžete prihlasovať aj priebežne prostredníctvom emailu (info@prima-skola.com). Termíny zápisov sú každoročne zverejňované aj v levických médiách (inzertné noviny, letáky do schránok, mestský rozhlas a i.).

Vykonanie vstupného testu a zaradenie do kurzu je bezplatné. Deti do 18 rokov sa zápisu musia zúčastniť v sprievode rodiča. Je dobré, ak si deti so sebou prinesú aj učebnice, z ktorých v predchádzajúcom období angličtinu študovali. Ak nie ste úplný začiatočník, pre najvhodnejšie zaradenie do skupiny vám počas zápisu dáme napísať diagnostický test, ktorý je k dispozícii na stiahnutie aj na našej webovej stránke.

Verní študenti svoje pokračovanie v štúdiu škole nahlásia do konca aktuálneho školského roka, aby mali miesto v skupine zabezpečené na ďalší školský rok. Pre nich termíny zápisov neplatia. Svoju účasť prídu do Primy osobne potvrdiť druhý, resp. tretí septembrový týždeň, kedy platia školné v hotovosti, zakupujú si vopred objednanú študijnú literatúru a dozvedajú sa záväzne svoj rozvrh.

Zápisy do letných kurzov sa každoročne konajú na konci júna.

Termíny zápisov

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri