Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Úradné preklady robíme za zákonom stanovené ceny (Vyhláška 565/2008, ktorou sa mení Vyhláška 491/2004).
V prípade záujmu kontaktujte
riaditeľku školy, úradnú prekladateľku, Zuzanu Labudovú na e-mailovej adrese info@prima-skola.com alebo na telefónnom čísle +421 905 971 432.

Cena za normostranu: 19,92 EUR
Bezodkladné vyhotovenie prekladu (do 24 hodín alebo cez víkend/sviatky): + 50%
Ďalšie vyhotovenie prekladu (rovnopis): 25% z ceny za každú normostranu

Poznámky:
Štandardná rýchlosť prekladu je 4 normostrany / deň.
Výpočet ceny na normostranu:
Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu.
1 normostrana = 60 úderov, 30 riadkov vrátane medzier, t.j. 1.800 znakov.
Pri úradných prekladoch je každá začatá strana považovaná za normostranu, resp. podľa dohody.
Text v anglickom jazyku býva spravidla dlhší ako text v slovenskom jazyku (o cca 10%).

Úradné preklady

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri