Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

ZĽAVA Č.1
Uhraďte celoročné školné naraz v hotovosti do 14.9. a získajte 2 KONVERZAČNÉ HODINY počas roka úplne ZDARMA! (2 x 45 minút, v miniskupine)

ZĽAVA Č.2
Začnite navštevovať Jazykovú školu Prima a už po roku získajte VERNOSTNÚ ZĽAVU vo výške 15€ zo školného za rok!

ZĽAVA Č.3
Príďte študovať do Primy ako rodina a každý z vás získa RODINNÚ ZĽAVU vo výške 15€ zo školného za rok! (možné kombinovať s vernostnou zľavou, príbuzenské vzťahy: rodič/dieťa, manžel/manželka, súrodenci)

ZĽAVA Č.4
Ste mamička na MD, nezamestnaný/á alebo dôchodca? V Prime máte výnimočne možnosť platiť školné v 8 SPLÁTKACH a okrem toho získať UČEBNICU ku kurzu ZDARMA! (po predložení príslušného potvrdenia, možné kombinovať s vernostnou zľavou a rodinnou zľavou)

ZĽAVA Č.5
Ste verný študent a svoje školné v hotovosti počas školského roka platíte načas? Ak áno, na konci roka máte možnosť byť zaradený do žrebovania o bonus: 100€ z celoročného školného v nasledujúcom školskom roku.

NAJLEPŠIA ZĽAVA – ROČNÉ ŠTÚDIUM ZADARMO!
Deti ZŠ a SŠ so žiackou knižkou – zapojte sa do našej celoročnej súťaže s Primáčikom ZBIERAJ A VYHRAJ a jeden z vás, najlepších zo všetkých skupín, bude v nasledujúcom školskom roku v Prime študovať úplne zdarma! Súťaž je založená na žrebovaní.

(Uvedené zľavy sa vzťahujú len na celoročné kurzy. Pri trimestrálnych kurzoch DME a DD platia zľavy VZ a RZ vo výške 1/3 za trimester. Na letné kurzy zľavy neposkytujeme.)

(UPOZORNENIE: V prípade meškania s ktoroukoľvek splátkou viac ako 7 kalendárnych dní účastník kurzu stráca nárok na všetky zľavy a v poslednej splátke mu tieto budú riadne doúčtované.)

Zlavy
ˇ

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri